Praktijk
Het kiezen van een rijschool, is een belangrijk gegeven want een goede rijopleiding is een veilige basis voor de rest van uw verblijf op de weg. Dit wordt bereikt door; een goede individuele , didaktische en mentale begeleiding zodat u in korte tijd wordt opgeleid tot een sociaal, veilig en zelfstandig weggebruiker. U krijgt les in een :    Fort Fiesta     Voertuigcontrole                     Je krijgt les van een vaste instructeur die regelmatig bijgeschoold wordt. Het is raadzaam de lessen minstens 14 dagen van te voren te boeken, zodat u kunt rijden op een tijd die u het beste schikt. Wij lessen vanuit IJsselstein en Nieuwegein. De vorderingen van uw rijlessen worden bijgehouden op een instructiekaart zodat uw instructeur een goed overzicht houdt. Alleen je rijschool kan voor jou je praktijkexamen aanvragen. Daarvoor moet je rijschool natuurlijk wel toestemming hebben. Je geeft toestemming door je rijschool te machtigen. Hiervoor heb je het rijschoolnummer van je rijschool en jou DigiD nodig. Ons rijschoolnummer is 0157g7 . Ook kan je dan direct je Eigen Verklaring (EV) kopen, invullen en versturen. Hoe lang duurt het praktijkexamen auto ? Hoe verloopt het praktijkexamen auto ? Waar let de examinator  onder andere op ? Wat moet je meenemen naar het examen ? Hoe lang duurt het praktijkexamen auto? Een gewoon praktijkexamen duurt 55 minuten. Zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent (ongeveer 15 minuten). Dat geeft rust, zo vlak voor je examen. Ga zitten tot je examinator je roept. Je rijinstructeur mag meerijden en bij het eindgesprek met de examinator aanwezig zijn. Film zo gaat het praktijk-examen Hoe verloopt het praktijkexamen auto? Je maakt eerst kennis met de examinator. Die legt uit hoe je examen verloopt. Hij vraagt je naar het formulier 'Zelfreflectie'. Dit formulier bespreken jullie met elkaar na afloop van het examen. Je examinator controleert je identiteitsbewijs. Ook checkt hij of je bent geslaagd voor je theorie-examen. Vervolgens doe je op het parkeerterrein een ogentest. Daarbij moet je het kenteken van een stilstaande auto kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Daarna stelt je examinator enkele vragen, ter voorbereiding van de rit. Bijvoorbeeld over het checken van de motorvloeistof of de lampjes op het dashboard. Hierna begint de rit. Een deel hiervan (ongeveer 10 - 15 minuten) rij je zelfstandig naar een bepaalde bestemming. De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. En of je voldoende rekening houdt met andere weggebruikers. Waar let de examinator  onder andere op ? Beheersing van de auto Kijkgedrag Of je goed voorrang verleent Inhalen In- en uitvoegen Rijden op kruispunten en rotondes Bijzondere verrichtingen Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid om te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Direct na afloop van de rit krijg je in het CBR-examencentrum te horen of je geslaagd bent. Wat moet je meenemen naar het examen ? Je geldige identiteitsbewijs; Als je eerder een tussentijdse toets hebt gedaan: het adviesformulier van de tussentijdse toets. Hierop staat of je vrijstellingen hebt. Als een examinator na afloop van je examenrit twijfel heeft over een bepaald examenonderdeel, kan hij het advies over dat onderdeel tijdens de toets meenemen bij de beslissing of je geslaagd bent. Het formulier ‘Zelfreflectie’. Vul dit van tevoren alvast in. Na het praktijkexamen bespreek je dit formulier met je examinator. De officiële uitnodiging voor je praktijkexamen of toets. Deze heb je, als het goed is, van je rijschool gekregen.  
vronesteijn 19 3401 SG IJsselstein TEL 030-6874158
© Dirk Post 2013
Autorijschool D.Post Gratis proefles Welkom Theorie Praktijk Kwaliteit Autorijangst Prijslijst Contact Gratis proefles Theorieboeken Theorie oefenen Slagings percentage Begeleid rijden Uw rijschool machtigen Praktijk Praktijk